Migrace, přenos starého serveru Zimbra na nový

Migrace, přenos starého serveru Zimbra na nový

Jelikož končil pronájem poštovního serveru, na kterém běžela Zimbra, bylo nutné přesunout Zimbru na vlastní server. Jako první bylo nutné zakoupit nový server Dell, na který se následně všechny služby nainstalovaly a začala migrace všech dat i nastavení služeb. Bohužel na starém serveru byla Zimbra v placené verzi Network Edition, ale na nový server jsme chtěli kvůli úspoře nákladů free verzi. Původně jsme chtěli nainstalovat postfix, dovecot, spamassassin, postfixadmin, roundcube a to vše připojené k MySQL.

Nebylo však jednoduché vytáhnout ze Zimbry hesla a uložené maily. Na serveru bylo kolem devadesáti účtů, a nemělo tedy smysl vytvářet skript, který by vše postahoval přes IMAP. Proto jsme se rozhodli pro instalaci a následnou migraci Zimbry na nový server, protože má ihned po instalaci více modulů, jako jsou cardav, caldav, zimbra connector apod. Takové řešení bylo nejjednodušší a nejrychlejší.

Migraci serveru Zimbra lze shrnout do několika kroků:

Na starém serveru:

  • překopírovat a sesynchronizovat všechna data na nový server
  • zazálohovat MySQL a LDAP
  • zastavit starý server

Na novém serveru:

  • Připravit nový server
  • Na nový server instalovat podporující operační systém, update a vyladění. Instalovat stejné verze Zimbry jako na starém serveru.
  • Nainstalovat zimbru
  • Obnovit LDAP
  • Sesynchronizovat data a mysql
  • Spustit server a Zimbru do ostrého provozu

 

Postup na starém serveru:

Zazálohování LDAP konfigurace databáze:

mkdir /backup
chown zimbra.zimbra /backup
/opt/zimbra/libexec/zmslapcat -c /backup

Zazálohování LDAP databáze uživatelů:

/opt/zimbra/libexec/zmslapcat /backup

Zastavení Zimbry a následná kontrola, zda je zastavena:

su – zimbra
zmcontrol stop

ps aux | grep zimbra

Na novém serveru:

Na nový server jsme nainstalovali poslední ubuntu 14.04 LTS.

Tam byla stažena nejpodobnější verze Zimbry (ideální by bylo nainstalovat úplně stejnou verzi jako na starém serveru) a následně rozbalena:

cd /tmp
wget https://files.zimbra.com/downloads/8.6.0_GA/zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116.tgz
tar xzf zcs*
cd zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116

Rsyncem jsme synchronizovali Zimbru z adresáře /opt/zimbra/ na starém serveru do adresáře /opt/zimbra/ na serveru novém. Tento krok lze udělat nejdříve bez zastavení starého serveru a poté znovu spustit, až bude server zastaven.

Ušetří to spoustu času, jelikož se rsyncem přenesou jen změny, které nastaly mezi synchronizací a zastavením starého serveru. V každém případě je nutné provést synchronizaci i po zastavení, jinak se nepřenesou aktuální data!

rsync –delete -axvzKHS  [IP starého serveru]:/opt/zimbra/* /opt/zimbra/

Po plné synchronizaci a zastavení Zimbry stačí již jen dosynchronizovat tyto adresáře:

rsync -e ssh –delete -axvzKHS [IP starého serveru]:/opt/zimbra/store/* /opt/zimbra/store/
rsync -e ssh –delete -axvzKHS [IP starého serveru]:/opt/zimbra/index/* /opt/zimbra/index/
rsync -e ssh –delete -axvzKHS [IP starého serveru]:/opt/zimbra/hsm/* /opt/zimbra/hsm/

Následná instalace Zimbry:

cd /tmp
cd zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116
./install.sh

Zimbra pozná, že je již nainstalována a zeptá se, zda ji chceme jen aktualizovat. Zvolíme yes.

Po aktualizaci obnovíme LDAP.

Importujeme LDAP config data:

As the user zimbra: su – zimbra
/opt/zimbra/libexec/zmslapadd -c /backup/ldap-config.bak

Importujeme proudkční LDAP databázi:

/opt/zimbra/libexec/zmslapadd /backup/ldap.bak

Pro jistotu opravte práva. Pokud jste vše přenesli pod userem zimbra, tak by to už nemělo být potřeba, ale na škodu to jistě nebude:

(as root)
/opt/zimbra/libexec/zmfixperms

Nyní spustíme Zimbru:

(as user zimbra)

su - zimbra
zmcontrol start

Nakonec pro jistotu provedeme zálohu:

zmbackup -f -aall

Nyní by již Zimbra měla plně fungovat 🙂

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website